Jak zorganizować transport pracowników do firmy?

Jak zorganizować transport pracowników do firmy?

Jak zorganizować transport pracowników do firmy?

Rynek pracy w Polsce zmienia się, a jednym z jego znaków rozpoznawczych jest dziś mniejsze przywiązanie pracowników do tego, aby firma, w której znajdują zatrudnienie znajdowała się w tym samym mieście, w którym sami mieszkają. Duże zakłady przemysłowe od dawna są budowane przecież na obrzeżach miast, obecnie zaś możemy zaobserwować nasilenie się tej tendencji. Oczywiście, nie oznacza to wcale, że każdy potencjalny pracownik jest w stanie pokonywać co najmniej kilkanaście kilometrów w jedną stronę. Pracodawcy starają się, aby problem ten nie pozbawił ich dostępu do najbardziej wartościowych zasobów ludzkich. Zaskoczeniem nie jest więc to, że coraz częściej można przeczytać o organizowanych przez pracodawcę dowozach pracowników do miejsca wykonywania ich obowiązków.

Wprowadzenie tego rozwiązania z pewnością byłoby dość kosztowne, gdyby wiązało się z koniecznością zainwestowania przez firmę w autobus. Dziś nie ma jednak takiej potrzeby. Wynajem busów osobowych na Śląsku skutecznie rozwiązuje omawiany problem.

Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapoznaj się z naszą ofertą na wynajem-ducato.pl.

Post Author: admin